យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនដំណឹងដល់សាធារណះជនអោយបានជ្រាបថា រាល់ការទិញ ស៊ីមកាត ពីស៊ីមកាត៨៥៥ យើងតម្រូវអោយ​អតិថិជនទាំងអស់មាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ រឺ ឯកសារសម្គាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត ដូចជា Passport ជាដើម​។ រាល់ការ ជាវ ស៊ីមកាត ពីខាងយើងខ្ញុំយើង​ធានាថា មានឈ្មោះនៅក្រុមហ៊ុន 100% រាល់ការ បាត់ បាក់បែក រឺខូចអាចបើកបានវិញ ទិញម្ដងប្រើបានមួយជីវិត អាចបើកបាននៅក្រុមហ៊ុន គ្រប់សាខា ហើយយើង ក៏មាន សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន $1សម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញ ផងដែរ។ ពត័មានបន្ថែមTel: 010 248 248 / 077 248 248/ 068 248 248 សូមអរគុណ!

Phone Number Company Action